Фирмите, специализирани в поддръжка на асансьори, извършват диагностика и техническо обслужване на асансьорното оборудване в предприятия, административни здания, бизнес центрове, както и в жилищни кооперации.

Всеки специалист полага грижи да не се допуща продължителен престой на асансьора. Към фирмите има сформирани групи за денонощна поддръжка на асансьори. Това позволява професионалистите за кратко време да се отзоват на аварийните повиквания.

Всички взаимоотношения между фирмата за поддръжка на подемните устройства и собствениците им се регулират на база сключени договори.

Стойността за услугата се определя от етажността на сградата, товароподемността и годината да пущане в движение на асансьора и от неговия вид (пътнически или товарен).

При излизане от строя на важни възли за асансьора (редуктор, електродвигател) срока за ремонта се съгласува със собственика му.

След въвеждане на асансьорното оборудване в експлоатация, за неговата техническа изправност се изисква организиране на правилно поддържане на асансьори и своевременна диагностика.

В съответствие с изискванията за безопасност на асансьорите и техническото им обслужване се разработва програма за поддържане работоспособността на подемното устройство при неговата експлоатация.

Да се осигури безаварийната работа на асансьора и цялото асансьорно оборудване е задължение на специализираната компания.

В процеса на експлоатация на асансьорите се правят следните видове техническо обслужване:

– ежемесечни прегледи на асансьорите;

– ежемесечно ослужване по график;

– ежегоден технически преглед;

– аварийно-техническо обслужване .

Обслужването и поддръжката на асансьорите се правят от специалисти с дългогодишен опит и съвременни знания.

Ежегодният технически преглед се провежда от електромеханик и помощник под ръководството на лице от състава на техническата администрация на фирмата, която упражнява надзора за съответните асансьори.

Преди техническото обслужване електромеханика се запознава със записите в дневника на смяната, отразяващи техническото състояние на асансьора.

Електромеханикът предупреждава обслужващия персонал за спирането на асансьора при започване на техническия преглед. Асансьорът се установява между етажите, излючва се от захранването. Освен това електромеханикът е длъжен да се увери, че при липса на кабина на етажа не е възможно от етажната площадка да се отвори вратата. Ако вратата се отваря, то веднага се отстранява неизправността.

По време на малкия ремонт се извършват следните работи: дребни ремонти или смяна на износени части, регулиране взаимодействието на механизмите и общи профилактични мероприятия.  Най-добре е този малък ремонт да съвпадне с годишната поддръжка на асансьорите.

При среден ремонт е необходимо всички елементи на асансьора да се приведат до състояние, отговарящо на изискванията за нов асансьор.

При основния ремонт се заменят практически всички елементи на асансьора.