Много ми харесва девиза на производителите на пелети, който гласи: „Никакъв дим – само огън”. При отопление с гранули почти не се забелязва дим от комина.

Пелетите, пресовани дървесни гранули, са биотопливо, използването на което не нанася щети на околната среда.

Гранулите за отопление се правят от дървените отпадъци, оставащи след рязане на дърветата, а така също и от дървесни стърготини, явяващи се отпадъци на различни видове производства в дървообработващата промишленост.

При изгарянето на пелетите се отделя три пъти повече топлина в сравнение с изгарянето на дървата при малко отделяне на въглероден газ и остава малко пепел, която може да се ползва като тор за градината.

Отделеният въглероден двуокис е толкова, колкото се използва от растящото дърво. С други думи, използваните гранули като гориво не увеличават „парниковия” ефект.

Производството на пелети е достатъчно. Търговската мрежа е снабдена и това не налага презапасяване с гориво.

Практически всички производители на гранули за горене казват, че не ползват свързващи материали при производството им. Самият процес се състои от следните етапи:

  1. Дървените стърготини се смесват много добре.
  2. Сместа се изсушава в сушилни до 90 % сухо вещество и се смила до много ситно.
  3. Това брашно се пресова под въздействието на високо налягане и температура. После тази маса се подава в пресата, където с матрица се получават гранули с диаметър от 6 до 12 мм. Най-използвани са тези с диаметър 6 и 8 мм.
  4. За затвърдяване пелетите се охлаждат.
  5. Преди да се пакетират те се продухват с въздух за да се отстрани останалия прах.
  6. Направените по такъв начин гранули, преди тяхната продажба, се задържат в склада на предприятието около две седмици за окончателно завършване на процесите в тях.
  7. Трябва да подчертаем, че на етапа пресоване към дървесното брашно не се добавят никакви свързващи химически вещества. Строгото спазване на технологичния процес позволява да се получи продукция с високо качество.

Използването на пелетите за отопление на дома има редица предимства. Това са неутрални, не замърсяващи околната среда възобновяеми източници на енергия, за които не се сече гората.

Гранулите за горене са евтино гориво в сравнение с такива като дизелово, електричество и въглища. Те позволяват да се автоматизира процеса на горене, което е невъзмоно при отопление с дърва.

Пелетните котли нямат нужда да се чистят всеки ден. Примерно, веднъж в месеца трябва да се изчисти пепелта и да се почисти горелката. При необходимост се допълва бункера с гранули.