Насищането на организма с кислород в барокамерата повишава общия тонус на организма, подобрява самочувствието и е ефективен метод за лечение на много болести.

След представяне на медицинските изследвания за съответното заболяване, лекарят определя броя и продължителността на всеки сеанс на кислородната терапия.

Основното лечение в камерата е дишане на кислород под повишено налягане. Така кислорода се разтваря в тъканната течност и прониква в кръвта. Насищането на кръвта с кислород е осноната цел на лечението в кислородната камера.

За оздравителния ефект на барокамерата може да се намери много информация в интернет.

Списъкът на заболяванията, които могат да се повлияят положително от лечението в барокамерата е много дълъг.

На лечение в камерата могат да се подложат заболявания на ендокринната система, челюстно-лицева патология, акушеро-генекологични заболявания.

За възстановяване на организма след оперативно лечение кислородната терапия е много подходяща. Раните, подложени на лечение с кислород, бързо зарастват.

Лечението в барокамерата помага и при радиоактивно облъчване, на пациенти с онкологични заболявания, както и на различни заболявания в областта на урологията.

Хипербарната кислородна терапия намира широко приложение в пластичната хирургия и козметиката.

Повече от четвърт век този метод на лечение се прилага в комплекса за лечение органите на движението: отстраняване възпалителния процес и подобряване процеса на обмяна в костната тъкан – това е необходимо при артроза, артрит, остеопороза.

Кислородната терапия позволява да се намалят до минимум ползваните лекарства. Особено ефективен е този метод на лечение при сърдечно-съдовите заболявания, заболявания на стомашно-чревния тракт и нервната система. Някои от очните заболявания също могат да бъдат лекувани  с насищане на кислород.

Заболяванията на черния дроб могат да се подложат на лечение с кислород.

Налягането на кислорода, времето на престой в камерата и броя на сеансите се определя от лекаря в съответствие с направения анализ на медицинските изследвания.

Протвопоказания са страха от затворени пространства, високо налягане, както и някои възпаления на белите дробове.

За лечението в камерата трябва да се подготви пациента без метални украшения и синтетични дрехи (за да се избегне статичното електричество).

Престоят в барокамерата е приятен, дори може да се поспи в нея.

След определяне на налягането и продължителността на сенса, подготвеният пациет влиза в камерата, която се затваря херметически и пациента остава сам, но непрекъснато е наблюдаван през прозореца от медицинска сестра.

Барокамерата ни дарява със здраве и радост, подобрено самочувствие и засилен имунитет.