Почистване на тръбите и отпушване на каналите трябва да се изпълнява като профилактична периодична инспекция за състоянието на канализационната система в дома, офиса или предприятието. Профилактичното преглеждане и почистване на канализационната система не отнема много време  и е евтино в сравнение с работата по отстраняване на аварийно възникнали проблеми в канализацията.

Проблемът с отпушване на каналите и почистване вътрешността на тръбите възниква с появата на първата канализационна тръбопроводна система.

Съвременните тръбопроводни системи са с огромни размери и разклонения, тръбопроводите приличат на кръвоносната система на нашия организъм. Както нашите кръвоносни съдове са податливи на склеротична плака, така и тръбите на канализацията са подложени на напластяване във вътрешността им с отпадъци от различен произход – органични вещества, минерални соли, песъчинки от водата.

Съвременните начини за почистване позволяват да се прави отпушване на каналите и почистване на тръбопровода без да се поврежда вътрешността на тръбите и да не се нарушава канализационната система.

В зависимост от материала, от който са направени тръбите на канализационната система, нейните проектни особености, вида на запушването на каналите, се използват различни начини за почистване на тръбите.

Наложилите се на пазара фирми за отпушване на канали и почистване на канализационната система прилагат най-разпространените и ефективни начини – механично почистване, хидридинамична, химична и термична промивки.

Всеки от тези методи, поотделно или в комбинация един с друг, позволяват на специалистите-професионалисти да получат гарантирани резултати и успешно да направят отпушване на каналите независимо от характера и сложността на запушването във вашя дом или офис.

Специалистите от фирмите за почистване на канализационните системи могат да ви предложат диагностика на състоянието на вашата канализация и проверка на наклона на тръбите. При пропуск в полагането на тръбопровода, те могат да ви помогнат да се отстрани участъка, създаващ условия за възникване на запушвания и застой на изтичането на отпадъчните води.

Работите по подновяването на участъка от канализационната мрежа се извършват като се спазват всички строителни норми и правила, в срокове съгласувани с клиента.

Майсторите не само оперативно и качествено правят профилактика или аварийно отпушване на тръбите и почистване на канализационната мрежа, но ще ви  консултират как успешно да ползвате и обслужвате канализацията си.