Профилактиката и защитата на растенията е определящ фактор за крайния резултат на тяхното развитие. Здравите растения осигуряват добра и качествена реколта.

Както е известно една голяма част от загубата на добив от културите е резултат от  болестите по растенията. Това налага системна защита и лечение на земеделските култури и трайните насъждения.

Фунгицидите са именно помощниците на производителите – химически препарати за борба с болестите по растенията.

Профилактиката е насочена към предпазване на растенията от зараза. Защитните препарати са тези, които могат да опазят цялото растение или отделни негови органи. Под влияние на активното вещество на фунгицидите причинителят на болестта се унищожава напълно или се задържа неговото развитие. Ефективността на тяхното защитно действие се определя от способността им да предотвратят поражението на растенията от фитопатогенните гъби.

Защитните препарати могат да унищожат само прорастващите спори на гъбите по повърхността на вегатативните органи на растенията. В този стадии на развитие спорите са чувствителни към химическите препарати.

Фунгицидите с лечебно действие предизвикат гибел на патогена при възникване на първите симптоми на заболяването и не му дават възможност да се развива и разпространява в другите тъкани и органи.

Сега се води активна дейност за разработка и производство на така наречените биологични фунгициди. Тяхното принципно различие от химическите препарати е, че те оказват нехимическо въздействие на патогена. Например, бактериалните препарати съдържат определен набор от бактерии, които са в състояние да унищожат редица видове патогенни гъби.

Използването на фунгицидите в процес на вегетация на растенията е най-разпространения начин за приложението им. С това се постига защита на вегетативните органи на растението от пораженията на фитопатогенните организми и се ограничава разпространението на болестите.

Използването на химически препарати по време на покой при овощните и ягодоплодни насъждения, както и при  лозята, има за цел да се унищожат зимуващите стадии на причинителите на болести, които са запазени по растенията, растителните остатъци, по повърхността на почвата и на други места. Съвременният асортимент на препаратите, използвани за обработка на растенията през периода на покой, е много ограничен.

Химическите препарати за обработка на посевния и посадъчен материал се използват чрез обеззаразяване и дезинфекция. При тази обработка се постига защита от намиращите се по повърхността на семената и посадъчния материал причинители на гъбни или бактериални заболявания, както и защита от пораженията на фитопатогенните организми в почвата и въздуха.