Въпросът за оптимизация на енергийните източници е актуален както за производствените предприятия, така и за обикновения потребител. За постигане на максимални икономии обикновено се използват технически средства за преработка на суровини с цел да се получи съответната възвращаемост. За най-перспективно направление се счита подобряване качеството на суровините, които се използват за получаване на енергия.

Пред собствениците на жилища, решили да заменят отоплението с дърва и въглища, с добрата алтернатива пелети, отдавна не стои въпроса какво е това гранули за отопление и каква е тяхната ефективност. По много от характеристиките тези разновидности на биотопливо изпреварват традиционните материали.

В същност пелетите са гранули, които се произвеждат от естествена суровина. Макар и масовата представа за тях е само като гориво, те се използват във вид на добавка към храната на животните, като качествени органични и минерални подобрители и торове, в строителството като пълнители, за тоалетната на домашните любимци и други.

Разбира се, основната насоченост, в която работи производството на гранули е отоплението. В Европа това биотопливо широко се използва за отопление на частните домове. Ползвателите ценят това гориво защото то е екологично чисто, почти безотпадно и лесно се транспортира.

Гранулите за отопление се отличават с висока калоричност. Има няколко вида гранули.

Класическите пелети имат бял оттенък, който се обосновава от суровината за тяхното производство. За получаването им се използва дървесина без кора.

Гранулите с черен цвят се получават от дървесина с примеси на кора. Те имат също висока калоричност, но пепелното съдържание е по-високо.

За производството на пелети могат да се използват различни суровини – дървесина, торф, отпадъци от слънчоглед, царевица.

Пелетите като гориво имат значително предимство пред дървата и въглищата, а така също и пред отоплението с газ. Последното е по-евтино, на няма газификация във всички населените места.

Гранулите за отопление са екологично безопасни, удобни за ползване, евтини и с висока калоричност.

Ако говорим за минусите на това отопление, то това е високата цена на пелетния котел, но тя бързо се възвръща поради високата ефективност на гранулите.

Пелетният котел осигурява пълна автоматизация на процеса горене. Това позволява да се зареди котела с гранули и после няма нужда от всекидневно обслужване. При ползване на качествени гранули пепелното съдържание е ниско и това позволява почистване от пепелта да се прави дори веднъж в месеца.