За това, че бизнесът с недвижими имоти носи добра печалба е известно на всеки.В повечето случаи той е основан на отдаване под наем или продажба на жилища, помещения за офиси.

Предприемачите отделят по-малко внимание на складовете под наем. Твърди се, че да се изкарат пари от складово помещение под наем е доста сложно.

Търсене на складове под наем има винаги. От тях се интересуват фабрики, фирми за търговия на едро, производствени цехове. За всички тях е необходимо да съхраняват продукция или материали, и не винаги собствените помещения са достатъчни за необходимото количество.

Големи компании, имащи филиали из цялата страна, също стават наематели на складове. Освен това, често от складове под наем се интересуват и логистични компании. В същност можем да направим извода, че търсене на складове има.

Удобни за клиентите са складовете, които се намират в края на населеното място и има добра пътна артерия. Това осигурява удобен достъп до склада. В складовете пристигат товарни автомобили, които се отличават с големи габарити. Естествено, да се правят маневри в центъра на града с такъв транспорт е невъзможно.

Освен това, в много градове има ограничение за движение на големи товарни автомобили. Когато склада е извън очертанията на града такъв проблем няма да има за товарните автомобили.

Не се нарушава спокойствието на съседите. Товаренето и разтоварването понякога са продължителни и доста шумни. При ползване на достатъчно отдалечени от населеното място складове под наем няма такива проблеми.

Стойността на складови помещения или участък за строеж извън населеното място е много по-ниска от такава в центъра на града.

Помещенията, разположени извън населеното място, по-късно могат да бъдат разширени, като се закупят съседни площи. Със складове, които се намират в центъра на населеното място, не може да се постъпи така – те са оградени от сгради.

За да построите складови помещения, трябва да закупите необходимия участък земя. Построяването на складовете е дълъг процес, изискващ много инвестиции. Да се разработи проект и да се получи разрешение за строителство.

Да се наеме добра строителна фирма с квалифицирани строители, които бързо и качествено ще построят желаните складови помещения. Към строежа трябва да се изградят всички необходими системи за снабдяване с електроенергия, за вода, както и канализационна система. Разбира се, и за тях са необходими разрешения от съответните организации.

Даване складове под наем е достатъчно печеливш бизнес. За колкото по-дълъг период от време се наемат складовите помещения, толкова по-добре е и за двете страни.