Във всеки дом по някое време се налага смяна на щрангове и тръби на водопроводната система. Това се случва при голямо натрупване на ръжда и утайки, които намаляват диаметъра на тръбите и следователно, общото налягане на водата.

Основно такива проблеми се случват с оборудването за студената вода. Такава смяна на тръбите се налага и когато бавно се пълни казанчето на тоалетната или слабо налягане има в кранчето.

Смяна на щрангове и тръби може да се направи от собственика или да се потърси специализирана за тази услуга фирма.

Смяната на тръбите може да се налага и при желание на собственика да промени разположението на някои санитарни съоръжения, както и да си обнови оборудването.

В процеса на многогодишното ползване конструкцията на водопроводната система се износва и губи своите първоначални характеристики.

Така, например, чугунените тръби са предвидени за ползване около 30 години, а те се ползват вече повече от 50 – 60 години.

Смяна на щрангове и тръби – това е демонтаж на старото оборудване и монтиране на ново. Това се прави преди всичко при започване на основен ремонт в жилището.

Най-напред трябва добре да се обмисли схемата на работа, да се маркират параметрите, да се разгледат внимателно всички проблемни зони.

Преди да се пристъпи към изпълнение на работата по смяна на тръбите, следва добре да се помисли кой е най-подходящия начин за работа за конкретното помещение.

Един от важните въпроси при смяна на щрангове и тръби е изборът на тръбите, които ще се ползват. В миналото са се използвали основно металните конструкции, но като се имат предвид характеристиките им сега се ползват ново поколение тръби.

Сега най-търсените и използвани са полипропиленовите търби, което се дължи на отличните им експлоатационни характеристики.

Те имат добра пропускателна способност и не корозират. Също не трябва да се забравя за сравнително ниските цени на пластмасовото оборудване.

За монтажа на новите тръби са необходими и редица инструменти, с които да можете да работите.

След съставяне на плана и схемата за действие, закупени са необходимите материали и инструменти, може да пристъпите към смяна на щрангове и тръби.

При смяна на вертикалната тръба ще ви се наложи да потърсите съответния отговорник, за да се спре водата.
Не забравяйте да информирате съседите преди да започнете смяната на водопровода си.