Изменението на екологичната обстановка практически във всички региони на страната както и интензивното селско стопанство рязко увеличиха гъбните заболявания по културните растения, за това приложението на фунгицидите в растениевъдството е единствения изход от създалата се ситуация. Това са химически вещества, предназначени за борба с болестите по растенията, причинени от патогенни гъби.

За предотвратяване на пораженията от патогенните гъби е задължителна обработката с фунгициди на растенията в периода на растеж и развитие, както и по време на узряване на плодовете. Да се третира и посевния материал по време на съхраняване и преди сеитбата.

Обработката на почвата с химически препарати е особено важна за оранжериите. Тук третиранията се извършват както преди засяване на зеленчуците, така и след прибиране на реколтата.

С химически препарати за борба с гъбните заболявания се обработват складове, хамбари, плодохранилища, за да се съхранява добре реколтата.

В овощните насаждения се ползват препаратите за борба с болестите в края на октомври и началото на ноември, после рано на пролет до цъфтеж. Вегетационните пръскания се провеждат на база прогнозна сигнализация за условията за развитие на болестите. Тези мерки позволяват да се запази реколтата от болести.

Голямото разнообразие от фунгициди може да бъде систематизирано по групи по определени признаци.

По химически състав се разделят на: неорганични, съдържащи йони на мед, желязо, манган или сяра, и органични, синтезирани на база въглеводороди и техните производни. Все по-голямо приложение намират биологичните препарати.

Според времето на приложение химическите препарати за борба с болестите по растенията са за вегетационния период на растенията и за периода им в покой.

Механизмът на действие върху причинителя на заболяванията определя и времето на използването им. Тези, които се прилагат с цел профилактика се използват за третиране на семенния материал преди сеитба, за да не прораснат спорите на паразита и да не проникнат в тъканите на растението.

През вегетационния период фунгицидите имат предпазващо и лечебно действие.

Според начина на проникване в растението, фунгицидите са контактни и системни.

Контактните препарати унищожават патогена по повърхността на органите на растението – те не проникват в тъканите.

Препаратите със системно действие проникват от повърхността на растението в тъканите и предотвратяват пораженията на болестта.

От всички тези особености зависи избора и приложението на химическите препарати за борба с болестите по растенията.