За разлика от валутата, курсът на която постоянно пада, стойността на златото, като правило непрекъснато се увеличава. За предпочитане е да се работи със златни монети, вместо с кюлчета злато.

Най-добре е да знаете кои монети се търгуват най-изгодно. Монетите могат да се разделят на няколко групи.

Основна част от оборота съставляват инвестиционните монети. Инвестиционната монета струва толкова, колкото е стойността на метала, от който е направена.

Редките колекционерски (нумизматични) монети са по-скъпи от пазарната цена на метала, изразходен за направата им. Търговията с тези монети е най-перспективна, за това трябва да имате колкото е възможно повече знания за класификацията и оценката на редките монети.

Златни монети – те са изгодна инвестиция, която носи доход в бъдеще. При покупка трябва да сте сигурни в качеството на монетите.

Един от начините да намалите загубите си е проверката на монетата за качеството, т. е. нужно е да се убедите, че монетата е направена от чисто злато (при това в никакъв случай не се допуска механична повреда).

За целта ползвайте трето лице, човек, който не е заинтересуван от вашата сделка.

Помислете и къде ще съхранявате златните монети. Съхраняването им на сигурно място (например, банков сейф) изисква допълнителни разходи. Допълнителни разходи ще бъдат необходими и ако решите да си купите собствен сейф.

Ако планирате да не задържате за дълго монетите, можете да ги пазите при себе си.

Има много начини да си купите златни монети, за това преди да направите сделката, намерете най-изгодната за себе си цена.

Може да закупите монети от банката, което ви гарантира качеството.

Това може да направите и чрез онлай – магазин като разгледате предложените каталози.

Покупката може да направите и от дилър, но това е най-рискования начин.

Непрекъснато следете изменението на цената на златото. Тази информация може да ползвате чрез интернет.

Следете и курса на долара – съществува обратна зависимост между промяната на курса на долара и цената на златото.

Ако сте решили да продавате златните монети, направете го в момента, когато тяхното търсене е най-голямо.

Монетите от злато си остават все пак специфичен продукт, за това понякога дори силно повредена, монета не губи стойността си – златото си остава злато.