Централното отопление има своите предимства, но и своите недостатъци – включва се в определено време за определен период. По тази причина много хора използват алтернативни източници за отопление.

Конвекторите са оптимално решение. Принципът на работа е достатъчно опростен.

Ефектът от отоплението с тези уреди се дължи на движението на въздуха, предизвикано от нагревателния елемент.

Такъв вид отоплително оборудване има различни размери, което позволява да се направи подходящия избор и да се разположи на нужното място. Има подови и стенни варианти.

Формата в повечето случаи е правоъгълна, срещат се и квадратни.

Това устройство има множество отвори. От долу и от страни се подава студен въздух, който се затопля от нагревателя и излиза през отворите на лицевата част.

Основното предимство на конвекторите е високият коефициент на полезно действие, който достига до 95 %. Това означава, че употребеното електричество практически се превръща в топлинно.

Безшумната работа – още един важен момент. За много хора този фактор по обясними, причини е определящ.

Когато има нужда дадени помещения да се затоплят бързо, решението е конветори. Те не се нуждаят от време за нагряване. Достатъчно е да се почака минута и агрегата започва да работи със зададената температура.

Работата на тези отоплителни уреди е основана на принципа на движение на въздуха в помещението. Всеки знае, че студената маса се спуска надолу, а топлата – нагоре. От това са се възползвали и конструкторите – отворите за студения въздух са в долната част на устройството.

Нагревателният елемент нагрява бързо въздуха, което е голямо предимство. Топлият въздух е много лек и няма никакви вредни примеси, което е важно за здравето на човека.

Топлият въздух излиза през централните и горни отвори. Това решение позволява да се повиши температурата в помещението за максимално кратко време.

За затопляне на стая със средни размери с уред от средна мощност са достатъчни няколко минути.

Електрическият вариант на конвекторите е най-оптимален по много причини, една от тях е наличието на термостат, въпреки че на практика всички съвременни нагревателни уреди и котли позволяват да се регулира температурата в зададен диапазон.

Това е особено актуално за ковекторите, защото става въпрос за нагряване на въздуха чрез използване на електричество.

За да се намалят разходите, уреда преминава в режим на изчакване.