Както всеки друг инструмент оперативен лизинг е изгоден, ако е в приемливи и подходящи условия. За получателя краткият срок на договора е голямо предимство, тъй като той е собственик на заетото имущество за по-малък амортизационен срок и не му се налага да закупува тази техника. Лизингополучтелят може просто да сключи нов договор и да ползва друго оборудване нов модел с по-голяма производителност, а следователно и по-голяма печалба.

За лизингодателят оперативен лизинг е добър, защото плащанията по него са високи и носят повече приход. Оформянето на договора е за кратки срокове и това има повишен риск за фирмата. Съответно на това се оформят ежемесечните вноски на по-високи суми, за да се компенсира риска. Освен това през цялото време на договора фирмата, даваща оборудване или техника за ползване, се занимава с обслужване, оформяне на документи, застраховки и други бюрократични изисквания. При счупване или загуба на обекта на лизинга отговорността се понася от собственика, а не от клиента. В договора може да бъде включена точка, която прехвърля имуществения риск на клиента. В края на договора ползваното оборудване или техника се връща на собственика.

Благодарение на високото ниво на развитие на производството, сега може да се оформи оперативен лизинг практически за всеки вид техника, транспортно средство или оборудване. Трябва обаче да се знае, че не винаги това е на-изгодния начин за използване на скъпо струващи обекти. В случаите когато те изискват сериозна подготовка, монтаж и демонтаж, то добре трябва да се помисли за по-продължителни отношения с доставчика.

Най-чести предмет на договора са автомобили за предприятия и техника за строителството. Именно в тези случаи оперативен лизинг проявява своите предимства и помага на бизнеса. Ползването на скъпо оборудване, позволява на бизнес партньорите да си спестят пари за неговото закупуване. По принцип клиентите наемат оборудване или техника, които са необходими за по-кратък срок за ползване в тяхната дейност. Това оправдава интереса от наемане на техника, защото се икономисват средства, които трябва да е вложат наведнъж. През това време те се включват в развитието на бизнеса.

Естествено, че в същото време се плащат определените вноски към лизингодателя, но от получателя на техника по оперативен лизинг отпада задължението за техническо обслужване и документално оформяне.