Музикалните играчки оказват положително влияние върху развитието на детето. За всяка възраст има подходящи такива, така че да може детето да напредва в развитието си. Важна роля за развитието на малкото дете оказват и ударните музикални инструменти. Покажете как се бие с палки по барабанче или в маракаси и детето ще прояви интерес към звука, който се получава. Ще усети ритъма, а ритмичните упражнения влияят много добре на мозъчната активност.

Разбира се, музикалните играчки трябва да отговарят за възрастта на детето. На няколко месеца то с интерес разглежда музикални книжки, в които се имитират звуците на различни животни. Интересът му така се засилва, че то слуша една и съща мелодия няколко пъти и същевременно повтаря. След известно време вече може да имитира всяко животно, което му покажете от книжката.

В по-късна възраст детето ще се изненада, например, че може да се получи мелодия чрез духане на въздух в хармоника. Освен това заниманията с духови музикални инструменти подготвят артикулаторния апарат на детето и бъдещето му речево развитие, а така също развиват дихателните му способности. Движенията по клавишите на детското пиано карат малките пръстчета да регулират движенията си, а след всеки успех те стават все по-напористи и чакат аплодисменти от слушателите си.

Децата трябва да се занимават със своите музикални играчки постоянно, независимо дали на възрастните им се слуша или не. Всяка нова мелодия за тях е откритие, което те се радват да го споделят. Различните цветове по шарените играчки учат малките палавници да ги разпознават.

Помнете обаче, че никакви музикални играчки и записи на мелодия не могат да заменят общуването на детето с майчината топлина и глас. Старайте се колкото може повече приспивни и весели песни да пеете на детето, това го успокоява и то се чувства защитено. Играйте на музикални игри, представления, което много ще хареса на подрастващото дете. Всичко това развива комуникативните навици у детето. Танцувайте с него на ръце, а после му покажете движенията и малкият танцьор с радост ще ви подражава.

В търговската мрежа и в онлайн магазините ще намерите много интересни и образователни музикални играчки. Избирайте всяка играчка според възрастта на детето, а по-късно и съобразно неговите желания.