По отношение на професионалното управление на общата собственост в кооперацията все още има различно мнение. Изборът на домоуправител за входа все повече е проблем поради липса на кандидати. Това налага сериозно да се помисли за отговорно свършена работа, за поддържане на общата собственост в добро състояние.

Всичко това налага да се сключи договор с фирма за професионално управление на входа или кооперацията. За да се стигне до този момент е необходимо да се вземе решение от общото събрание на собствениците. Освен това трябва да се реши какъв пакет услуги ще се ползва, за да се гласува сумата, която трябва всеки да внася ежемесечно.

Професионалният домоуправител е запознат със Закона за управление на етажната собственост и много добре може да го прилага във ваша полза и защита. Той е външен човек, което му позволява да бъде независим и безпристрастен. Така той ще прилага закона за всички по един и същи начин и ще въведе ред в кооперацията. Междусъседските разправии по повод на нарушен ред ще бъдат бързо разрешаване с тенденция да не се повтарят.

Стълбище и мазе ще се поддържат чисти, а осветлението няма да се спира заради неплатени сметки. Плащанията на общите сметки за ток, вода, асансьор се правят от платения управител. Разбира се, тези средства се събират от всички собственици, защото са необходими за общата собственост.

Професионалният домоуправител свиква общото събрание, поставя неотложните въпроси, както и посочва нуждата от ремонт на различни обекти – смяна на щрангове, ремонт на покрив, и много други текущи задачи. Негова отговорност е и поддържането на асансьора в изправно състояние както и да следи за периодичните прегледи от обслужващата фирма. Всички приходи и разходи се отчитат по документи. Воденето на домовата книга също е задача на професионалния домоуправител.

Собствениците на жилища в големите жилищни сгради избраха професионално управление, защото само по този начин има кой да се заеме с решаване на всички общи въпроси. Платените суми за професионален домоуправител всъщност са инвестиция в спокойствието и комфорта във входа.

За да се ориентирате в услугите, които се предлагат от професионалния домоуправител е добре да разгледате различните сайтове и да направите вашия избор.