Трудно е човек да прецени дали поредния ключар в София е добър и може да му се гласува доверие или е някой посредствен майстор, който само ще задълбочи проблема, който искате да отстраните.

Затова е от първостепенно значение да използвате само професионални и надеждни ключари, а не човек, който може да свали ключалка и да монтира нова. Той може просто да копира ключовете ви и да ги продаде на най-високата цена!

Един от основните показатели за добрия ключар е обучението му. Вашият ключар трябва да бъде надлежно обучен и сертифициран от утвърден и добре познат институт.

Това не е лесна за усвояване професия, която може да се овладее след няколко месеца обучение. Най-малкото, ключарят трябва да предостави диплома, доказваща, че е добре обучен и квалифициран кадър, който може да се справи с всякакъв проблем, свързан със заключването.

Добрият ключар задава правилните въпроси

Добрият 24-часов Ключар в София  трябва да попита клиента дали е собственик на въпросния дом или кола. Той трябва да поиска документ, доказващ, че сте собственик на жилището, по която брава ще работи. Лошият ключар няма да пита за това.

Ключарят не е единственият, който трябва да задава въпроси – вие също може да поискате гореспоменатите дипломи и други документи без колебание.

Добрият ключар е съвършен професионалист

Друг показател, че при вас е  дошъл добър ключар са неговите действия. Един добър ключар ще идентифицира проблема, ще изработи план и ще ви каже цената – всичко преди да започне работа.

Един добър ключар ще работи бързо и ефективно, ще използва правилните инструменти и ще знае дали да счупи ключа или да го подмени, само когато е необходимо. Също така, той няма да бъде притеснен, когато клиентите му са около него по време на работа.

Като референция – ако сте повикали ключар да смени ключалката, това не би трябвало да отнеме повече от половин час. Ако ключарят е изключително опитен, той може да свърши работата и да се справи добре само за 10 минути!

Лошият ключар ще използва липсата на знания у вас

Лошият ключар ще използва това, че не знаете, за да се възползва от вас. Класическият случай е таксуването на изключително високи цени или дори още по-лошо – подмяна на счупената ключалка със стара, докато се твърди, че е „нова“. Това е много лошо, тъй като старата ключалка вероятно има ключове, които я отключват.

Друг риск е, когато лошият ключар монтира ключалка от неизвестен източник на установена фирма за ключове и брави, което не само прави по-труден ремонта, но и затруднява изработването на дубликати.