Средната термопомпа цена за монтиране с монтиране е около 11 000 лв, варираща от 4700 до 18 500 лв, в зависимост от размера на вашия дом и вида на термопомпата.

Монтирането на термопомпа може да доведе до огромна разлика в сметката ви за ток, като намалите разходите за отопление и охлаждане на дома си. Термопомпата ще замени както печката, така и климатика.

Тъй като геотермалната термопомпа изисква подземен монтаж, нейните разходи за монтиране ще бъдат по-високи от разходите за типа въздушен източник.

Въпреки че цената на топлинната помпа и разходите за труд могат да бъдат значителна инвестиция, тя може драстично да намали консумацията на енергия. Обмислете следните фактори, преди да предприемете покупка и монтаж на термопомпа.

Трудността, свързана с изкопаването на земята, ще се отрази на разходите за монтаж. Уверете се, че сте се консултирали с няколко специалисти по монтаж и сте получили достатъчно оферти, тъй като този монтаж може да варира значително по цена. Например, пробиването през бетонна плоча за монтаж на термопомпата ще бъде по-скъпо, отколкото без изкоп. Тук са посочени факторите на разходите, които трябва да се имат предвид, преди да монтирате въздушна или геотермална термопомпа:

Термопомпа – себестойността на отоплителната помпа, която може да варира  в зависимост от вида на помпата, марката и капацитета.

Монтаж – Включва стандартно оборудване, подготовка на зоната за монтаж, планиране и труд. Тази цена може да включва и почистване на района след монтажа.

Материали и консумативи – покрива разходите за всички необходими материали, като например фитинги, обков и тръби. Разходите за материали и доставки обикновено са много по-високи, когато се маонтира термопомпа със земни източници, заради тръбната инсталация.

Специализирано оборудване – В някои случаи е необходимо допълнително оборудване, включително ножове за тръби и комплекти за запояване.

Размер на Вашия дом

Най-големият фактор при определяне на цената на Вашата термопомпа е големината на Вашата къща. По-големите къщи ще изискват помпи с по-висок капацитет за отопление и охлаждане. Колкото по-висок е капацитетът на вашата термопомпа, толкова повече ще плащате за нея. Не се опитвайте да намалявате разходите, като монтирате помпа, която е твърде малка за вашите нужди.